LZMK

Filmska enciklopedija

SINOPSIS Filmska traka traži dalje ...

SINOPSIS, tekst u kojem se vrlo sažeto (obično na desetak stranica) izlaže — često u obliku pripovijetke — osnovna radnja (siže) zamišljenoga film. djela. Služi kao predložak za rad na → scenariju, iako se u razvijenoj film. industriji vrlo često razrađuje u → treatment.

B. Bn.


Citiranje:
SINOPSIS. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4776>.

kratice i simboli