LZMK

Filmska enciklopedija

MAJSTOR MASKE Filmska traka traži dalje ...

MAJSTOR MASKE, također slikar maske, zvanje u film. proizvodnji; pripada proizvodnom sektoru kostima i maske. Uglavnom radi u izrazitim tzv. filmovima maske, gdje maska ima posebnu funkcionalnu i/ili dramaturšku važnost. Neposredni je rukovoditelj sektora maske (uključujući i frizuru). Prema knjizi snimanja, a po uputama redatelja, kreira, crta skice ili izrađuje modele za masku i frizuru te izvodi maske. Asistiraju mu → masker i vlasuljar (frizer).

U procesu realizacije filma M. sudjeluje u 2 faze: a) pripremama snimanja; b) snimanju slike. Za priprema snimanja po sugestijama redatelja, a u najužoj suradnji sa scenografom i direktorom fotografije, crta skice ili izrađuje modele, potom probno izvodi određene maske i efekte, i daje ih fotografirati (ako je potrebno, i snimiti). Nadgleda frizera, koji samostalno (ali po njegovim uputama) izrađuje frizure. Za snimanja slike raspoređuje posao samostalnim maskerima i frizerima te koordinira rad svoga sektora. Odgovoran je i za kvalitetu i kontinuitet maski.

Najautoritativniji i međunarodno najpoznatiji jugosl. majstor maske nesumnjivo je — B. Meglič. Od uvođenja kategorije maske 1980, dobitnici Zlatne arene na festivalu u Puli bili su: Mirko Mačkić 1980, Berta Meglič i Sukrija Sarkić 1981, Eržebet Kovač i Julija Beltram 1982, Eržebet Kovač i Halid Redžebašić 1983, Berta Meglič 1984, Snežana Tomljenović 1985, Radmila Ivatović 1986. i Halid Redžebašić 1987.

Red.


Citiranje:
MAJSTOR MASKE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3225>.

kratice i simboli