LZMK

Filmska enciklopedija

KOLAŽ Filmska traka traži dalje ...

KOLAŽ, anim. film, vrsta kinemat. animacije u kojoj se pod kamerom pokreću figure sastavljene od većega ili manjeg broja izrezaka iz različitih materijala (tvrdi papir, karton, plastična ili metalna folija, tekstil itd.). Uzastopnim snimanjem i projiciranjem pojedinih faza pokreta (24 za 1 sekundu) dobiva se na ekranu iluzija kontinuiranog gibanja. Ova vrsta obuhvaća samo filmove napravljene snimanjem »sličicu po sličicu«, ne i one u kojima se kolažirana figura pomiče s pomoću konaca (→ animacija).

R. Mun.


Citiranje:
KOLAŽ. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2735>.

kratice i simboli