LZMK

Filmska enciklopedija

KINO-MREŽA Filmska traka traži dalje ...

KINO-MREŽA, regionalni ili poslovni sustav javnih kinematografa; prodajna infrastruktura kinematografije. Jedinstvena kino-mreža sastoji se od više posebnih, specifičnih kino-mreža: stacionarne i pokretne, standardne (35 mm), i substandardne (uske, 16 mm), otvorenih ljetnih i drive in kinematografa (gledanje filmova iz automobila). Pojedina poslovna ili nacionalna udruženja vlasnikâ kinematografâ i pojedine kompanije stvaraju vlastite konkurentske kino-mreže. Kroz sustave vlastitih poslovnih kino-mreža prikazivači se žele osamostaliti od distributera i diktiranih uvjeta posudbe filmova, pa često i sami proizvode filmove. S druge strane, da bi filmove eksploatirali pod najpovoljnijim uvjetima, veliki producenti stvaraju vlastite kino-mreže. Kinematografi zatvorenog tipa (školski, vojni, klupski i sl.) ne smatraju se dijelom javne kino-mreže. Smatra se da je kino-mreža primjerena, kada raspored kinematografâ ravnomjerno pokriva cijeli teritorij regije ili države, uz prirodnu koncentraciju u gradovima, gdje je i gustoća stanovništva veća. Nedostaci u kino-mreži korigiraju se osmišljenom → kinofikacijom.

Kino-mreža u Jugoslaviji smatra se nedovoljno razvijenom, iako je nakon oslobođenja učinjen znatan napredak. God. 1939. u Jugoslaviji je bilo 493 kinematografa sa 132 346 sjedala i 20 milijuna gledalaca, a 1958 — 1524 kinematografa s 494 070 sjedala i 114 milijuna posjetilaca. Kasnije dolazi do pada: 1976 — 1408 kinematografa, 1977 — 1385, 1978 — 1338, 1979 — 1297, 1980 — 1278 (s 422 615 sjedala i 79 376 000 gledalaca). Raspored kinematografa po republikama i pokrajinama bio je 1980. sljedeći: Hrvatska 317, Srbija 262, Vojvodina 219, Bosna i Hercegovina 173, Slovenija 171, Makedonija 72, Kosovo 37 i Crna Gora 27.

Potkraj 70-ih godina stanje kino-mrežâ u svijetu bilo je sljedeće: Albanija — 105 kinematografa, Alžir — 317, Argentina — oko 2000, Australija — oko 1500, Austrija — 507, Belgija — 488, Brazil — 2356, Bugarska — 3517, ČSSR — 3180, Čile — 196, Danska — 475, Egipat — oko 200, Filipini — 716, Finska — 361, Francuska — oko 4500, Hong Kong — 81, Indija — 9617, Indonezija — oko 1500, Iran — 403 (prije svrgavanja režima šaha Reze Pahlavija), Irska — 136, Island — 27, Italija — 7475, Izrael — 214, Japan — 2364, Južna Koreja — 447, Južnoafrička Republika — 686, Kina — oko 110 000, Kuba — 439, Libanon — oko 150, Meksiko — 2395, Nizozemska — 523, Novi Zeland — 203, Norveška — 448, Njemačka DR — 826, SR Njemačka — 2698, Pakistan — 550, Poljska — 2235, Portugal — 448, Rumunjska — 5785, Senegal — 77, Španjolska — 5684, Švedska — 1239, Švicarska — 486, SSSR — oko 150 000, SAD — oko 11 000, Turska — 2424, Vel. Britanija — 1607, itd.

Z. Sud.


Citiranje:
KINO-MREŽA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2681>.

kratice i simboli