LZMK

Filmska enciklopedija

IDHEC Filmska traka traži dalje ...

IDHEC, akr. od Institut des Hautes Études Cinématographiques, visoka film. škola i film. institut u Parizu. Osnovao ga je 1943. Marcel L'Herbier u Nici (po oslobođenju Francuske 1944. preselio je u Pariz); proistekao je iz Umjetničkoga i tehničkog centra mladih filmskih stvaralaca (Centre Artistique et Technique des Jeunes de l'Écran, akr. CATJE), ustanove osnovane 1941. u Nici, u kojoj su se — praktičnim radom na kratkometr. filmovima — školovali mladi film. radnici. Svjetski ugled stječe nakon II svj. rata, ne samo kao film. škola za sve kinemat. profile (na kojoj su studirali brojni francuski /npr. G. Cloquet, R. Enrico, L Malle, J. Rozier i C. Sautet/ i inozemni poznati redatelji, a predavali mnogi ugledni povjesničari i teoretičari filma), već i — za film. kulturu vrlo korisnim — izdavanjem filmografijâ, biografijâ poznatih film. umjetnika i monografijâ o njima, film. analizâ i kritikâ itd. U novije vrijeme, aktualne tendencije franc. filma svele su IDHEC tek na razinu škole (prvenstveno za teh. osoblje).

V. Pog.


Citiranje:
IDHEC. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2338>.

kratice i simboli