LZMK

Filmska enciklopedija

FILMSKE SVESKE Filmska traka traži dalje ...

FILMSKE SVESKE, jugosl. film. časopis; izlazi u Beogradu od januara 1968. Izdaje ga Institut za film u Beogradu, a uređuje Dušan Stojanović (glavni i odgovorni urednik). U početku je izlazio kao mjesečnik; od 1972. izlaze po 4 broja godišnje. Najstrože znanstvenog usmjerenja (u tom smislu nadmašuje sve ostale film. publikacije u SFRJ), obrađuje ponajviše teorijsku problematiku, u formi znanstvenih rasprava, ponekad eseja, najrjeđe (samo u početku izlaženja) intervjuâ. Donosi većinom prijevode napisâ gotovo svih najistaknutijih stranih film. teoretičara, iz najpoznatijih filmoloških i dr. časopisa, knjiga i publikacija, zatim napise i jugosl. filmologa — u rasponu od pionira misli o filmu u nas do najmlađe generacije. Iako je nastao s namjerom da ne diskriminira ijednu poznatiju teorijsku orijentaciju, u njemu, zbog zahtjevâ aktualnosti i ažurnosti, ponešto prevladavaju tekstovi autorâ novije marksističke, semiologijske i strukturalističke orijentacije. Dijapazona i strogih kriterija kojima podnosi usporedbu s najistaknutijim srodnim svjetskim časopisima, F. je od početka bio iznimno poticajan za razvoj znanstvenoga film. mišljenja u Jugoslaviji.

An. Pet.


Citiranje:
FILMSKE SVESKE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1709>.

kratice i simboli