LZMK

Filmska enciklopedija

FILMSKA REVIJA Filmska traka traži dalje ...

FILMSKA REVIJA, jugosl. filmski časopis za probleme film. teorije i prakse; izlazio dvomjesečno (neredovito) u Zagrebu 1950—52, a ukupno je izašlo 10 brojeva. Izdavač je bilo Državno izdavačko poduzeće »Zora«, a kasnije Društvo filmskih radnika Hrvatske. Gl. urednici, koji su se za izlaženja mijenjali, bili su: Josip Kirigin, Vatroslav Mimica, Mladen Bašić i Rudolf Sremec, dok su urednici, između ostalih, bili B. Belan, I. Mihovilović i F. Hanžeković. Za časopis su pisali poznati kult. i javni radnici (npr. R. Marinković, V. Desnica, P. Šegedin, K. Angeli-Radovani, S. Bombardelli, B. Kreft), kao i sâmi film. radnici.

Časopis je objavljivao teorijske radove, eseje, kritičke prikaze i dr. problemske članke o domaćoj i svjetskim kinematografijama, zatim duže kritičke osvrte o stranim i domaćim filmovima s aktualnog kino-repertoara, izvještaje sa svjetskih festivala, film. scenarije (prvenstveno domaće), donosio prijevode radova stranih film. autora i kritičara, razgovore s filmašima, te — na kraju svakog broja — kratke vijesti o domaćem i stranom filmu. Posebnu pozornost F. je poklanjala raznim film. strukama, o kojima su pisali sami film. radnici.

Pod istim nazivom u Zagrebu je 1955/56. izlazio mjesečnik za film i film. kulturu, čiji je urednik isprva bio Vjeko Dobrinčić, a potom Ivo Vrbanić.

J. Ste.


Citiranje:
FILMSKA REVIJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1705>.

kratice i simboli