LZMK

Filmska enciklopedija

FILMKRITIK Filmska traka traži dalje ...

FILMKRITIK, zapadnonjem. filmski časopis; izlazi mjesečno u Münchenu od 1957, a prvi urednik mu je bio poznati film. povjesničar Enno Patalas. Zalagao se za »drugačiju« kinematografiju SR Njemačke, boreći se protiv posvemašnje prevlasti komerc. filma. Krajem 60-ih godina, pod utjecajem polit. prilikâ u SR Njemačkoj, časopis se izrazito politizirao; tada u njemu, među ostalima, surađuju W. Wenders i V. Kristl. Značajna preorijentacija časopisa zbiva se sredinom 70-ih godina; tada se sve češće cijeli pojedini brojevi posvećuju samo jednoj ličnosti (npr. É. Rohmer, P. Fejos i dr.) ili temi (npr. Epizodni glumci u filmovima J. Forda i dr.), a istovremeno se nastoji proširiti tematski krug, pa se objavljuju tekstovi i iz drugih, ne direktno filmskih područja, kojima se neki određeni film ili stvaralac bave. Takvim izmjenama časopis je postao zanimljivim tek za filmofile.

J. Ste.


Citiranje:
FILMKRITIK. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1681>.

kratice i simboli