LZMK

Filmska enciklopedija

FILM CULTURE Filmska traka traži dalje ...

FILM CULTURE, am. filmski časopis; izlazi (povremeno) od siječnja 1955. u New Yorku kao »nezavisan filmski časopis«, a urednik mu je poznati redatelj am. avangardnog i underground-filma → Jonas Mekas. U časopisu su surađivali između ostalih: Mekasov brat Adolfas (jedan od suurednika), H. Richter, S. Brakhage, P. Tyler, P. Adams Sitney, G. Fenin, A. Sarris, R. Arnheim, H. G. Weinberg, R. Leacock, G. Youngblood, C. Schneemann i dr. poznati am. autori i kritičari, kao i mnogi evropski. »Film Culture« je najutjecajniji am. filmski časopis 50-ih i ranih 60-ih godina. Od samog početka u časopisu su objavljivani kritički i teorijski napisi o eksp. i avangardnom filmu (bio je jedini časopis te vrste u SAD, a ujedno i gl. vodič nezavisnih filmaša). Svi prilozi su bili na visokoj razini; časopis nije objavljivao samo napise o avangardnom filmu, već i o komercijalnom, a bio je i organizator mnogih film. manifestacija. Pojedini urednici i suradnici su i sami režirali filmove, pa su neki od njih postali najznačajnijim predstavnicima novoga am. filma. Kroz napise A. Sarrisa časopis je zagovarao autorsku kinematografiju, pa je u SAD imao onu ulogu koju je u svijetu imao franc. časopis »Cahiers du Cinéma«. Pojedini brojevi su bili u cijelosti posvećeni jednoj temi ili ličnosti (npr. hollywoodskoj crnoj listi, L. Riefenstahl, E. von Stroheimu itd.). U početku izlazio je kao dvomjesečnik, zatim kraće vrijeme kao mjesečnik, da bi od 1958 (od br. 18) iz financ. razloga izlazio tek povremeno (koji put i samo jednom godišnje). Antologija njegovih tekstova izašla je u knjizi »Film Culture Reader« 1970. u New Yorku, a godinu dana poslije i u Londonu.

J. Ste.


Citiranje:
FILM CULTURE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1675>.

kratice i simboli