LZMK

Filmska enciklopedija

FILM A DOBA Filmska traka traži dalje ...

FILM A DOBA, čehosl. filmski časopis; izlazi mjesečno u Pragu od 1952. U početku je izlazio kao šapirografirani bilten svaka dva mjeseca, a od 1955. postaje ilustriranim mjesečnikom — revijom za kritičare i estetičare filma. U prvo vrijeme su se u njemu pojavljivali uglavnom prijevodi, te eseji o čehosl. i stranom film. stvaralaštvu, kasnije kompletni scenariji čehoslov. i stranih filmova (u posljednje vrijeme samo izvaci), razgovor s film. stvaraocima, kritičke analize čehosl. autorâ, portreti film. glumaca, izvještaji s festivalâ, citati poznatih svjetskih sineasta, napisi o kinematografijama dr. zemalja (pretežno istočnoevropskih), te informacije o novim filmovima poznatih svjetskih autora. U procvatu »novog vala« čehosl. filma 60-ih godina »Film a doba« je njegove tendencije podržavao; tada nastaju i najbolji brojevi časopisa. U njemu su tada surađivali i najpoznatiji čehosl. filmski stvaraoci: M. Forman, V. Chytilová, I. Passer, E. Schorm, J. Němec, J. Kučera, J. Kadár, E. Klos itd. U časopisu su surađivali i uređivali ga najpoznatiji čehosl. filmski kritičari i teoretičari (A. J. Liehm, I. Pondělíček, G. Kopaněvá, J. Škvorecký, J. Hrbas, A. Novák itd.).

J. Ste.


Citiranje:
FILM A DOBA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1673>.

kratice i simboli