LZMK

Filmska enciklopedija

EGGELING, Viking Filmska traka traži dalje ...

EGGELING, Viking, njem. slikar i avangardist šved. podrijetla (Lund, 23. X 1880 — Berlin, 19. V 1925). Studirao u Švicarskoj, Francuskoj i Italiji; druži se sa H. Arpom, A. Modiglianijem, T. Tzarom, u Zürichu 1917. postaje član grape Dada. Sa H. Richterom odlazi 1928. u Njemačku i istražuje mogućnosti povezivanja slikarstva i filma u novu formu »vizualne muzike«. God. 1921/22. radi na kasnije izgubljenom filmu Horizontalno-vertikalni orkestar (Orchestre Horizontal-Vertikal), 1923/24. realizira remek-djelo Dijagonalna simfonija (Diagonale Symphonie), jedan od najčuvenijih eksperimenata u povijesti filma, te jedno od najreprezentativnijih djela tzv. čistog filma; animacijske metamorfoze bijele apstraktne forme na tamnoj pozadini stvaraju mobilnu strukturu čistih oblika, savršene ritmičke gradacije, izuzetne dojmljivosti. Dijagonalna simfonija predstavlja jedan od vrhunaca avangardnoga apstraktnoga filma (→ avangarda), koji je utjecao na film. eksperimentatore u čitavom svijetu. Realizirao je još samo 2 slična filma neposredno prije smrti: Paralela (Paralelle) i Horizontala (Horizontale).

LIT.: L. O'Connor, Viking Eggeling, 1880—1925, Artist and Filmmaker: Life and Work, Stockholm 1971.

R. Mun.


Citiranje:
EGGELING, Viking. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1517>.

kratice i simboli