LZMK

Filmska enciklopedija

DUCHAMP, Marcel Filmska traka traži dalje ...

DUCHAMP, Marcel, franc. slikar i kipar (Blainville, 28. VII 1887 — Pariz, 1. X 1968). Avangardist, jedan od osnivača dadaizma. Poč. 20-ih godina eksperimentira sa H. Richterom snimajući objekte u pokretu s različitih pozicija. God. 1926. realizira, zajedno sa M. Rayom i M. Allégretom, film Anemični film (Anemic cinema) kao dio šireg istraživanja kinetičkih formi, koje u to doba određuje njegov slikarski i kiparski rad: samo djelomično anim. film prezentira meh. pokrete diskova raznih boja i veličina. Tijekom 1944—47. sudjeluje, zajedno sa A. Calderom, M. Ernstom, F. Légerom i M. Rayom, u realizaciji filma Snovi što se mogu kupiti novcem H. Richtera.

R. Mun.


Citiranje:
DUCHAMP, Marcel. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1446>.

kratice i simboli