LZMK

Filmska enciklopedija

DENSITET Filmska traka traži dalje ...

DENSITET, gustoća zacrnjenja i gustoća obojenja (D). Fotogr. procesima na crno-bijelim filmovima nastaje različita koncentracija crnoga metalnog srebra, a na kolor-filmovima različita koncentracija raznih boja. Uslijed nastalog zacrnjenja ili obojenja fotogr. sloj u filmova ne propušta sav ulazni svjetlosni tok, nego se dio tog toka apsorbira u sloju. Iz toga proizlazi da se fotogr. učinak može mjeriti faktorom transmisije (T) koji je definiran omjerom ulaznoga i propuštenoga (transmitiranoga) svjetlosnog toka. Međutim, iz mnogih praktičnih razloga umjesto faktora transmisije u foto-film. tehnologiji uvedena je gustoća zacrnjenja ili gustoća obojenja (D), veličina definirana logaritmom recipročne vrijednosti faktora transmisije: D = log 1/T ili D = — log T. Za mjerenje densiteta služe densitometri; to su fotometri kojima je mjerna skala baždarena u logaritamskim jedinicama. Gustoća obojenja u troslojnih filmova mjeri se za svaki sloj posebno, uz filtar obojen bojom komplementarnom boji sloja. Karakteristične gustoće zacrnjenja i obojenja su maksimalna (Dmax) i minimalna (Dmin), te gustoća mrene (Dm). Iz razlike maksimalne i minimalne gustoće određuje se kontrast.

Z. T. S.


Citiranje:
DENSITET. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1286>.

kratice i simboli