THAUMATROPE

traži dalje ...

THAUMATROPE, »optička igračka« koju je — istražujući fenomen → prividnog kretanja — otkrio (1825) liječnik i izumitelj John Ayrton Paris (1785 - 1865). To je kartonska ploča koja sa svake strane sadrži po 1 crtež: npr. na jednoj strani je prazna krletka, a na drugoj nacrtana ptica; kada se s pomoću vrpce ta ploča brzo okreću, gledatelju se čini da se ptica nalazi u krletki, što služi i kao dokaz o → perzistenciji vida.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

THAUMATROPE. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/thaumatrope>.