MAY, Joe

traži dalje ...

MAY, Joe (pr. ime Joseph Mandel), njem. redatelj, scenarist i producent austrijsko-žid. podrijetla (Beč, 7. XI 1880 — Hollywood, 5. V 1954). Studirao u Berlinu. Vlasnik tekstilne tvrtke u Trstu, trgovac automobilima i organizator utrka. Od 1909. redatelj opereta u Hamburgu, a od 1911. filmova u poduzeću Continental Film (prvi cjelovečernji režira 1912); 1914. osniva vlastitu kompaniju Joe May Gesellschaft u sastavu UFA-e. Kraj Berlina je sagradio film. grad Woltersdorf i ondje snimio — po am. uzoru — prve njem. serijale Joe Debbs i Stuart Webbs. Inicirao je film. karijeru F. Langa, zaposlivši ga kao scenarista u Joeu Debbsu te u filmovima Svadba u Ekszentrik Klubu (Die Hochzeit in Ekszentrik Klub, 1917), Hilde Warren i smrt (Hilde Warren und der Tod, 1919) i Indijski nadgrobni spomenik (Das Indische Grabmal, 1921, u 2 dijela). Potonji — spektakularna eksploatacija egzotičnog miljea iz evropocentrične perspektive — jedan je od najskupljih njem. filmova nij. razdoblja a ujedno i Mayov najveći komerc. uspjeh. Premda je film shvaćao kao industriju zabave, svoja najbolja djela — soc. melodrame Povratak kući (Heimkehr, 1928) i Asfalt (Asphalt, 1929) — ostvario je pod utjecajem → Kammerspielfilma i → uličnog filma. Po dolasku nacionalsocijalistâ na vlast 1933. odlazi u Hollywood, gdje (uglavnom za Universal) snima niskobudžetne i B-filmove među kojima se ističu Povratak nevidljivog čovjeka (The Invisible Man Returns, 1940), Kuća sa sedam zabata (The House of Seven Gables, 1941) i Johnny više ne živi ovdje (Johnny Doesn't Live Here Anymore, 1944). Režirao je više od 60 filmova kojima je često bio i (ko)scenarist.

Supruga Mia May protagonistica je mnogih njegovih filmova.

Ostali važniji filmovi: Pagoda (Die Pagode, 1914); Veritas vincit (1918); Sveta Simplicija (Die Heilige Simplizia, 1920); Tobias Buntschuh (1921, sa F. Holger-Madsenom); Tragedija ljubavi (Tragödie der Liebe, 1923); Pjesma za tebe (Ein Lied für dich, 1934); Glazba u zraku (Music in the Air, 1934, u SAD); Ispovijed (Confession, 1937, u SAD).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

MAY, Joe. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/may-joe>.