LABORATORIJSKA OBRADBA FILMA

traži dalje ...

LABORATORIJSKA OBRADBA FILMA, veoma značajan tehničko-tehnol. postupak u procesu stvaranja film. djela. Njegovim dovršenjem film. ostvarenje dobiva svoju materijalnu osnovu (izvorne vrpce i kopije za prikazivanje), kojom se omogućuje prikazivanje.

Osim teh. obradbe film. vrpcâ, L. obuhvaća i teh. obradbu (finalizaciju) razvijene izvorne vrpce, kao i laboratorijsku izradbu dopunskih vrpca. One se proizvode korištenjem snimljenih scena u toku realizacije film. djela ili se kombiniraju s novosnimljenim vrpcama. To su vrpce na kojima se nalaze i zatamnjenja, odtamnjenja, pretapanja, multiplikacije pojedinih sličica te ostali film. efekti odn. trikovi, kao i vrpce s uvodnim i završnim natpisima filma te vrpce s teh. sadržajima koji služe za pravilno odvijanje projekcije.

U procesu laboratorijske obradbe filma moraju se proizvesti duplikati originalnih vrpca, kako bi zamjenjivali originalne vrpce kod izradbe serijskih kopija koje se proizvode za prikazivanje. Veoma je važno očuvati originalne vrpce filma — osjetljive i podložne meh. i fotogr. promjenama — od oštećenja.

L. obuhvaća proizvodnju film. kopija raznim tehnol. postupcima. Izbor postupka mora omogućiti postizanje optimalne kvalitete prikazivanja; posebna pažnja poklanja se izradbi »premijernih« kopija i kopija za tv-emitiranje ili prenošenje filma na video-kazete.

L. mora osigurati i usklađenost fotogr. i teh. kvalitete naknadno snimljene i laboratorijski obrađene vrpce s fotogr. karakterom originalno snimljene vrpce.

Budući da se tokom snimanja ne mogu uvijek osigurati idealni teh. uvjeti ekspozicije film. vrpce, u procesu laboratorijske obradbe filma treba postići (koliko je to tehnički moguće) izjednačenost fotogr. kvalitete snimljenih scena, radi održanja → kontinuiteta. Ta vrlo značajna i odgovorna faza laboratorijske obradbe (tzv. čitanje svjetla) vrši se uz suradnju snimatelja filma, koji daje osnovne podatke o željenoj fotogr. kvaliteti dovršenog djela.

Osim tehnol. postupaka s vrpcama, L. obuhvaća i izvršenje mnogih propisanih teh. postupaka na laboratorijski obrađenim vrpcama. Najvažniji i najdelikatniji od njih je rad na montaži originalnih vrpca snimljenog filma. Prema definitivno montiranoj radnoj kopiji film. djela, od snimljenih vrpca odvajaju se one odabrane za film. U toku montaže originalnih vrpca obavlja se definitivni izbor kadrova, usklađuju se dužine vrpce i njihovo međusobno spajanje u role propisanih dužina. Ponovljene snimke, kao i ostaci neupotrebljenih vrpca nakon montaže originalne vrpce filma arhiviraju se u specijalnim skladištima.

U teh. radnje ubraja se i postavljanje propisanih zaštitnih vrpca na početku i kraju montirane role originalne vrpce filma, te njihovo ultrazvučno čišćenje (kako bi se uklonile sve eventualne nečistoće).

Posljednja faza laboratorijske obradbe filma završena je kada se producentu isporuče sljedeći materijali: kvalitetna kopija film. djela proizvedena iz originalne vrpce filma, montirane i »očitane« originalne vrpce filma i vrpce ton. zapisa filma, popis (lista) teh. vrijednosti očitanja originalne vrpce filma, te proizvedeni duplikati originalne vrpce filma (dubl-pozitiv i dubl-negativ vrpce, kolor-internegativ i intermedijat vrpce te pozitivna kopija filma dobivena iz duplikatnih vrpca).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

LABORATORIJSKA OBRADBA FILMA. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/laboratorijska-obradba-filma>.