KOMENTAR

traži dalje ...

KOMENTAR. 1. Čest naziv za spikerski tekst u filmu, osobito u dokum. filmovima (film. novostima, reportažama, obrazovnim, propagandnim, putopisnim i dr. filmovima); filmu se najčešće pridodaje naknadno, u fazi ozvučenja. Spiker je u slici tek rijetko nazočan. — 2. Ponekad sinonim za → međunaslove i natpise, ukoliko imaju funkciju upravo komentara prikazivane radnje. — 3. Filmološki pojam, prakticirani naziv za one kadrove, kao i pojedine režijske postupke, koji u kontekstu filma imaju funkciju komentara. Obično se stilski, s obzirom na → točku gledišta, vizualnom i auditivnom senzacionalnošću, razlikuju od kadrova što ih okružuju (npr. radnjom nemotivirani gornji rakurs ili pomak kamere), remeteći fotogr. i montažni kontinuitet prizora. Zbog takve nemotiviranosti i, s njom u svezi, retoričke siline, oni stvaraju dojam autorova pokušaja da »komentira« prizor, pa ih se često naziva i autorovim kadrovima.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KOMENTAR. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/komentar>.