EUSTACHE, Jean

traži dalje ...

EUSTACHE, Jean, franc. redatelj (1938—4. XI 1981). Isprva film. kritičar i publicist; objavio je brojne tekstove o filmu i njegovim stvaraocima, posebnu pažnju posvećujući djelu E. Lubitscha. Poč. 60-ih godina snima dokum. filmove, a često i vrlo uspješno režira i na televiziji — i u igranom (npr. Loše društvo — Les mauvaises fréquentations, 1964, u 2 epizode; Svinja — Le cochon, 1970, suredatelj sa J.-M. Barjolom) i školskom programu. U početku blizak s franc. novim valom, od njega se kasnije udaljava kako posebnošću svog shvaćanja filma, tako i izrazitom privrženošću strogo nekomerc. načelima medija. Njegov dvoipolsatni dokum. film Broj nula (Numéro zéro, 1971), u kojem autorova baka ispovjedno govori o svom životu i koji je imao velikog odjeka u film. krugovima, nikad nije prikazan u integralnoj verziji. Nakon njegova prvog igr. filma Majka i prostitutka (La maman et la putain, 1973), o istovremenoj vezi jednog mladića (J.-P. Léaud) s dvije potpuno različite žene, kritičari govore o pojavi novoga film. pravca, tzv. nove prirodnosti, u franc. filmu, a o Eustacheu kao o autoru koji teži uspostavljanju identiteta između stvarnosti i filma. Moje male ljubavnice (Mes petites amoureuses, 1975) središnje je djelo njegova nevelikog igr. opusa (u kojem seksualno igra odlučujuću ulogu); to je dječji film za odrasle, u kome tretira doba nešto prije zrelosti, u kojem traume još nisu uništile nadu, a neprilagođenost još nije posvemašnja. I trećim filmom Prljava pripovijest (Une sale histoire, 1977) potvrdio se kao introvertiran i meditativan autor izrazito osobnoga film. jezika.

Svjesno nekomercijalan, ponekad teško razumljiv prosječnome film. gledaocu, teško je dobivao projekte, pa se njegov rad do smrti svodi na suradnju u programima školske televizije i kratkometr. filmove.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

EUSTACHE, Jean. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/eustache-jean>.