ENCIKLOPEDIJE, FILMSKE

traži dalje ...

ENCIKLOPEDIJE, FILMSKE, specijalna enciklopedijska izdanja u kojima se daje sažet, sustavan pregled film. djelatnosti. Razlikuju se opsegom, metodologijom i sadržajem enciklopedijskog pristupa filmu. S obzirom na sadržaj, uglavnom se dijele na opće (one koje obrađuju cjelokupnu problematiku filma i kinematografije) i specijalizirane (tako biografske, tehničke, one koje obrađuju samo film. djela, nacionalne, žanrovske itd.). Prvo djelo koje se tretira kao film. enciklopedija nastalo je neposredno po pojavi filma, u Vel. Britaniji 1897: The ABC of the Cinematograph; isključivi autor bio je pionir brit. i svjetskog filma Cecil M. Hepworth; ta knjiga manjega formata obrađivala je gotovo jedino teh. aspekte filma. Inače, učestalije se počinju pisati tek nakon II svj. rata, odnosno, kad se u većem broju zemalja prešlo na indus. tip proizvodnje filmova, zatim širenjem film. kulture i obrazovanja filmom ili o njemu, kad se osjetila potreba za kompedijem znanjâ o filmu koja omogućuju njegovu širu društv. uporabu. Prije enciklopedijâ, kao njihovi preteče, nastaju najprije film. godišnjaci, katalozi filmova, »tko je tko« — izdanja, djela koja su olakšavala i ubrzavala film. proizvodnju, distribuciju i prikazivalaštvo, najšire, korespondenciju svih zainteresiranih za film. Ta djela, tek djelomično enciklopedijskog karaktera, postupno su nagovještala mogućnosti i stvarala činjeničnu podlogu za buduće enciklopedije u pravom i suvremenom smislu riječi. Prvo djelo s takvom ambicijom uredio je Clarence Winchester: The World Film Encyclopedia (London 1933). Od kasnijih izdanja, kriterije enciklopedije, među ostalima, u velikoj mjeri zadovoljavaju sljedeća djela: R. Jeanne/Ch. Ford, Histoire encyclopédique du cinéma (Pariz 1947—62, u 6 knjiga); Ammanati/Di Giammatteo, Film lexicon degli autori (Rim 1959—63); J. R. Cameron/J. S. Cifre, Motion Picture Encyclopedia (Coral Gables, Florida, 1959, enciklopedija film. tehnike); Filmlexicon degli autori e delle opere (Rim 1959—67, 7 knjiga, te 2 dopunâ iz 1973. i 1974); Kinoslovar (Moskva 1966—70, 2 knjige); R. Spottiswoode (urednik), The Focal Encyclopedia of Film and Television Techniques (London/New York 1969); R. Jeanne/Ch. Ford, Histoire du cinéma universel (Pariz 1970); T. Cawkwell/J. M. Smith (urednici), The World Encyclopedia of the Film (London 1972); R. Manvell (urednik), The International Encyclopedia of Film (London 1972); P. Ábel, Uj-film lexikon (Budimpešta 1971—73, 2 knjige); E. Katz, The Film Encyclopedia (New York 1979); R. Boussinot, L'Encyclopédie du cinéma (Pariz 1980). Veća ili manja enciklopedijska izdanja, specijalizirane enciklopedije filma i leksikoni, objavljeni su, pored navedenih izdanja, u Danskoj, SR Njemačkoj, Njemačkoj DR, Meksiku, Rumunjskoj, ČSSR i Jugoslaviji (B. Tokin/V. Lukić, Filmski leksikon, Novi Sad 1953; J. Beran, Rječnik filmske umjetnosti, Sarajevo 1971).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ENCIKLOPEDIJE, FILMSKE. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/enciklopedije-filmske>.