EISNER, Lotte H.

traži dalje ...

EISNER, Lotte H., povjesničarka filma njem. podrijetla (Berlin, 1903 — 1983). Studirala je povijest umjetnosti i postala novinarkom; upoznavši F. Langa pod njegovim utjecajem počinje se 1927. baviti film. kritikom. God. 1933. napušta Njemačku, te djeluje u Parizu kao dopisnik različitih novina, a 1945. počinje raditi u Francuskoj kinoteci kao bliski suradnik H. Langloisa u programiranju retrospektivâ, izložbi i pisanju popratnih tekstova za filmove; ujedno drži predavanja o filmu širom svijeta. Posebno se bavi istraživanjem njem. filmskog ekspresionizma, što je urodilo djelom Demonski ekran (L'Écran démoniaque, 1952) koje se smatra do sada najmjerodavnijim ostvarenjem o tom razdoblju. S istim marom i autoritativnošću napisala je djela o W. F. Murnau (Murnau, 1964, na francuskom) i F. Langu (Fritz Lang, 1976, na engleskom), s kojim je bila u osobnome i pismenom kontaktu sve do njegove smrti.

Prve dvije knjige doživjele su dopunjena izdanja na njem. i engl. jeziku. Njezin znanstveni rad odlikuje se sposobnošću preciznog uklapanja film. djelâ u pov. kontekst, smislom za otkrivanje stilskih karakteristika filmova te analitičkom prodornošću.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

EISNER, Lotte H.. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/eisner-lotte-h>.