EASDALE, Brian

traži dalje ...

EASDALE, Brian, brit. kompozitor i dirigent (Manchester, 10. VIII 1909). Nakon završenih studija na Royal College of Music u Londonu, 1931. predstavio se javnosti koncertom vlastitih djela; ujedno je započeo i dirigentsku karijeru. God. 1937—39. vodi, sa B. Brittenom, londonski GroupTheatre. Istodobno se priključuje Britanskome dokum. pokretu i sklada za filmove produkcije G. P. O. Film Unit (npr. Hrpa novca, 1937, H. Watta, Jedan od milijuna, 1937, E. Spicea, Zdravlje u proizvodnji, 1938, H. Watta, Ljudi u opasnosti, 1939, P. Thompsona, i dr.), zatim za Crown Film Unit (npr. Proljetna ofenziva, 1941, H. Jenningsa i dr.). God. 1942. radi za Public Relations Film Unit u Indiji, a 1945. postaje glazb. direktorom Information Films of India. Vrativši se u Vel. Britaniju, počinje skladati i za igr. filmove, surađujući osobito uspješno sa M. Powellom i E. Pressburgerom u njihovim najistaknutijim zajedničkim ostvarenjima (npr. Crni narcis, 1947, Crvene cipelice, 1948, i dr.). Prateći eksperimentalna nastojanja red. tandema, E. je glazbu čvrsto povezao s kolorističkim i scenogr. efektima te je mjestimice bitno pridonio stvaranju atmosfere tih djela (tako, u Crnom narcisu, neobičnoga magičnog podneblja samostana u planinama Himalaje). Za svoju zvukovno-koloristički raskošnu partituru baletnog filma Crvene cipelice nagrađen je Oscarom, a za glazbu u filmu Zakopana (1948) Powella i Pressburgera nagradom na festivalu u Veneciji 1950.

Ostali važniji filmovi: Neuhvatljivi profesor (M. Powell i E. Pressburger, 1950); Prognan na otoke (C. Reed, 1951); Bitka na La Plati (M. Powell i E. Pressburger, 1956); Smrt u očima (M. Powell, 1959); Kraljičina garda (M. Powell, 1960); Sretan smrtni dan (H. Cass, 1970).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

EASDALE, Brian. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/easdale-brian>.