EALING STUDIOS

traži dalje ...

EALING STUDIOS, brit. filmski studio (kasnije i kompanija), koji su 1931. osnovali Reginald Baker, Samuel Courtauld i Basil Dean (poznati kaz. impresario); proizvodnjom u skromnim studijima u zap. predgrađu Londona upravljala je njihova zajednička kompanija Associated Talking Pictures sve do 1938, kada u upravni odbor studija i na čelo vlastite producentske kuće Ealing dolazi → Michael Balcon. Tijekom 30-ih godina E. se izdržavao skromnim, no relativno uspješnim komedijama o ličnostima zvijezda music-halla (s tada popularnima Gracie Fields i Georgeom Formbyjem). Balconovim dolaskom i bliženjem rata potpuno se mijenja profil proizvodnje. Svjestan rodoljub, on s jedne strane začinje produkciju komedijâ (Kličite, momci!, 1938, W. Fordea) koje će postati pretečama kasnijih znamenitih tzv. Ealing-komedija, dok s druge, ratnim filmovima i dramama P. Tennysona (Gorda dolina, 1939, i Konvoj, 1941), Ch. Frenda (Velika blokada i Prednjak je došao u Francusku, 1941, te San Demetrio London, 1943) i Th. Dickinsona (Najbliži rođak, 1942) pridonosi jačanju duha ratom ugroženih sugrađana. U vrijeme Balconove »prosvijećene samovlade« Ealingom (od 1938. do zatvaranja studija 1958) broj filmova nije bio velik (95), no svojom metodologijom rada i pojedinim ostvarenjima, E. je temeljan za britansku, a vrlo važan i za svjetsku kinematografiju uopće. U Ealingu je njegovan timski rad, dogovori i gotovo »obiteljska« atmosfera pripremanja projekata, dok se na kadrovskom planu nastojalo promicati vlastite članove. Tako je većina kasnije vodećih Ealingovih redatelja započela karijere u montažnom, scenar. ili producentskom odjelu vlastite kuće. Za Balconova rukovodstva, više od 60% filmova snimila su samo šestorica redatelja (Charles Crichton, Basil Dearden, Charles Frend, Robert Hamer, Alexander Mackendrick i Harry Watt). Stvaralaštvu Ealinga mnogo je pridonijela i grupa scenarista na čelu s T. E. B. Clarkeom i Williamom Roseom te kreativni pristup producenturi (npr. inače čuveni redatelj Alberto Cavalcanti).

Suprotno visokobudžetnoj »hollywoodiziranoj« produkciji producenata A. Ranka i A. Korde, Balcon u teškim ratnim danima potiče stvaranje skromnih filmova u kojima se — kao i u djelima F. Capre — veliča prisnost i samodovoljnost malih zajednica prema institucijama. Slična obilježja imat će i djela nastala u »zlatnom dobu« kompanije potkraj 40-ih i poč. 50-ih godina, kada nekoliko Ealing-komedija doživljuje izvanredan komerc. i umj. uspjeh. Većina njih (tako, Hajka, 1947, Ch. Crichtona, Pasoš za Pimlico, 1949, H. Corneliusa, Banda s Lavender Hilla, 1951, Ch. Crichtona, Čovjek u bijelom odijelu, 1951, i Gangsterska petorka, 1955, A. Mackendricka) nastala je prema originalnim »kućnim« scenarijima dosta ujednačena stilskog obilježja (izuzetak je film Viskija na pretek, 1949, A. Mackendricka). Osim filma Nježno srce (R. Hamer, 1949), koji neki smatraju prvom pravom brit. crnom komedijom, Ealingove komedije potekle su iz kazališta, a djelomično i iz brit. dokumentarističkog pokreta; Ealingovi autori su u svojim komedijama voljeli neobične, gotovo bizarne događaje (često i krim. priče) smještati u tipičan, gotovo realist. milje. One nose pečat suzdržane ludosti, tipično britanske (na isti način na koji je atmosfera oplodila rad u studijima M. Sennetta na tipično am. način). Kratak i za brit. kinematografiju nezaobilazan period Ealing-komedijâ predstavljao je već na izvjestan način raslojavanje Ealingovih osnovnih motiva (populizam, skromnost, sentimentalnost, »male teme« itd.), no unatoč nekim dr. zanimljivim obilježjima začetim u okviru kompanije (tako, horroru pokrenutom u omnibus-filmu Gluho doba noći, 1945, zatim akcionom filmu po ugledu na vestern — Preko kontinenta, 1946, H. Watta, socijalno utemeljenim krim. filmovima — Kiša uvijek pada nedjeljom, 1947, R. Hamera i Plava svjetiljka, 1950, B. Deardena, te psihol. filma — Mandy, 1952, A. Mackendricka), E. — u skladu s vlastitim raslojavanjem poč. 50-ih godina — doživljuje i financ. probleme. Iako je od 1944. Rank Organization pokrivala distribuciju Ealingovih filmova, televizija 50-ih godina preotimlje njegovu publiku, pa kompanija (koja vegetira već od 1955) 1958. definitivno prelazi u ruke BBC-ja.

Osim što je brit. kinematografiji dao neke od ponajboljih poslijeratnih filmova, Ealing je afirmirao sjajne red. talente (Hamer, Mackendrick, Cavalcanti, Henry Cornelius, Thorold Dickinson) i mnoge kasnije vodeće glum. ličnosti: Aleca Guinnessa, Clivea Brooka, Googie Whiters, Basila Radforda, Davida Farrara, Stanleya Hollowaya, Cecila Parkera, Jacka Hawkinsa, Petera Sellersa i dr.

Utjecaj Ealing-komedija očituje se i u nekim brit. filmovima snimljenim nakon prestanka rada kompanije (npr. Liga džentlmenâ, 1960, B. Deardena), u am. filmovima B. Edwardsa (serija o inspektoru Clouseauu) i dr.

LIT.: Ch. Barr, Ealing Studios, London 1977.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

EALING STUDIOS. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/ealing-studios>.