CROWN FILM UNIT

traži dalje ...

CROWN FILM UNIT, film. odjel pri brit. Ministarstvu informacija (Ministry of Information), nastavljač djelatnosti brit. dokumentaristâ iz 30-ih godina (→ britanski dokumentaristički pokret), odn. sličnih službi pri → Empire Marketing Boardu i → GPO Film Unitu. Naziv Crown Film Unit često se upotrebljava da bi se označilo djelovanje svih tih triju službi.

Odjel je nastao kada je Ministarstvo informacija preuzelo GPO Film Unit u rujnu 1939, a u travnju 1940. promijenjen je naziv u Crown Film Unit. Nakon dolaska Konzervativne stranke na vlast 1951, odjel je bio raspušten i otada pri brit. vladi ne postoji film. služba.

Najznačajnija djelatnost CFU-a odvijala se za II svj. rata. Premda je vođa Britanskoga dokumentarističkog pokreta John Grierson u međuvremenu otišao u Kanadu, entuzijazam je još uvijek postojao; najistaknutija imena iz tog razdoblja su → Harry Watt i → Humphrey Jennings, a spomenuti valja i Jacka Leeja, Jacka Holmesa i Pata Jacksona.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

CROWN FILM UNIT. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/crown-film-unit>.