CINÉ-ROMAN

traži dalje ...

CINÉ-ROMAN. 1. Prvotno, franc. naziv za sentimentalne, melodramske filmove koji temom, zapletom i karakterizacijama likova podsjećaju na rasprostranjenu vrstu populističkih romana; naziv je navodno skovala kompanija Pathé 1904. u vezi sa svojim filmom Roman ljubavi L. Heilbronna. — 2. Najčešće (ponekad upotrebljavan i u jugosl. filmskoj publicistici), franc. naziv za → filmove u nastavcima (sinonim za am. naziv → serial, kojem prethode). Ti su filmovi bili osobito popularni između 1912. i 1922; jedan dio nastao je prema romanima koji su izlazili u nastavcima (roman-feuilleton), a većinom su pripadali žanru pustolovno-krim. filma. Preteča ciné-romanâ bio je 1909. → V. Jasset (autor ciné-romanâ Nick Carter, 1909, Zigomar, 1911, Protéa, 1913, i dr.); najveći uspjeh u publike i najviše umj. dosege postigao je → Fantômas (1913—14) L. Feuilladea. — 3. Ponekad, sinonim za feuilletons-cinéma — tjedne časopise koji su se pojavili u razdoblju učestale proizvodnje ciné-romanâ, a u kojima se u formi stripa ilustrirao sadržaj pojedine njegove epizode; ideja o izdavanju takvih časopisa navodno potječe od am. novinarâ (1913). — 4. Čest franc. naziv za foto-stripove — stripove u kojima fotografija zamjenjuje crteže, a koji su se rasprostranili nakon II svj. rata.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

CINÉ-ROMAN. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/cine-roman>.