BURCH, Noël

traži dalje ...

BURCH, Noël, franc. redatelj, film. kritičar i teoretičar am. podrijetla (San Francisco, 1932). Emigrirao iz SAD i nastanio se u Francuskoj 1951. Diplomirao na IDHEC-u i bio asistent P. Kasta; surađivao sa A. Labartheom na televiziji. Osnovao Institut za filmsku naobrazbu (akr. IFC) u Parizu. Režirao je nekoliko kratkometr. filmova, od kojih su zapaženiji Novicijat (Noviciat, 1964) i, osobito. Ispravite, molim, ili kako smo dospjeli do filma (Correction Please, or How We Got into Pictures, 1979), eksperimentalni film, esej o ranom film. jeziku i konvencijama s pomoću kojih se stvarao film. prostor u djelima primitivaca. Bio je stalni suradnik i jedan od urednika časopisa »Cahiers du Cinéma«. Između 1967. i 1969. proučavao je film sa stanovišta »plastičnog strukturalizma«, iz čega je proizašla knjiga Praksa filma (Praxis du cinéma, 1969). Kasnije, opredijelivši se za polit. ljevicu, istraživao je odnos između medija i ideol. kodova građanskog društva (Propozicije — Propositions, 1974, u suradnji sa J. Danaom), s posebnim naglaskom na pionirskim godinama (Prvi sovjetski filmski stvaraoci i dominantni način prikazivanja, 1977, prvi put objavljeno na hrvatskosrp. jeziku) i na evoluciji izraza u jap. kinematografiji (Udaljenom promatraču — To the Distant Observer, 1979, prvi put objavljeno na engl, jeziku).

Ostali važniji teorijski radovi: tekst Rad Fritza Langa (Le travail de Fritz Lang) u knjizi nekolicine autora Film: teorija, predavanja (Cinéma: théorie, lectures, 1973); Marcel L'Herbier (1973); Porter ili dvosmislenost (Porter, or Ambivalence, 1978, prvi put objavljeno na engl. jeziku).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

BURCH, Noël. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/burch-noel>.