BATAILLE, Robert

traži dalje ...

BATAILLE, Robert, franc. esejist i teoretičar. Autor knjige Kinegrafijska gramatika (Grammaire cinégraphique, 1947), u kojoj se izlaže »gramatičarska« koncepcija filma; podrobno se popisuju morfološke i funkcionalne varijante jezičnih elemenata, prvenstveno kadrova i montažnih veza, preciznim definicijama i kategorijalnim određenjima po analogiji s gramatikom, sintaksom i retorikom govornog jezika, a utvrđuju se i brojne mogućnosti ritmičkih usklađivanja kadencâ kadrova s knjiž. kompozicijom, govornim izražavanjem i glazb. pokretom, što sve omogućuje ostvarivanje »kinegrafijske harmonije« (kao mehaničke i kao oponašateljske).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

BATAILLE, Robert. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/bataille-robert>.