BARRÉ, Raoul

traži dalje ...

BARRÉ, Raoul, am. animator i producent kan. podrijetla (Montreal, 29. I 1874 — Montreal, 21. V 1932). Slikar, s W. Nolanom osniva u New Yorku 1904. studio za reklamne i crt. filmove, a 1913. kompaniju Raoul Barré Studio, prvu u svijetu potpuno opremljenu produkciju crt. filma s preciznom podjelom rada u ekipi. God. 1914. tu debitira P. Sullivan. Tokom 1915. B. primjenjuje tzv. slash-sistem: da bi pojednostavio crtanje i animaciju na papiru (gdje za svaku fazu valja nacrtati i likove i scenografiju), figure-faze crta na manjim komadima papira koje postavlja na odvojenu pozadinu. Postupak štedi vrijeme, ali istodobno scenografiju svodi tek na naznake. B. lansira serije Animirani čangrizavi gonitelji (Animated Grouch Chasers, 1915) i Basne (Fables, 1916). Sa Ch. Bowersom 1917. osniva Barré-Bowers Studio i s njim nastavlja seriju Mutt i Jeff (Mutt and Jeff) koju je Bowers započeo 1916. Zbog sukoba, B. 1919. napušta kompaniju pa 1926—27. radi kao animator kod Sullivana, a zatim se vraća u Montreal i posvećuje slikarstvu.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

BARRÉ, Raoul. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/barre-raoul>.