AZCONA, Rafael

traži dalje ...

AZCONA, Rafael, španj. scenarist i pisac (Logroño, 1926). Isprva karikaturist, ugled stječe kao romansijer. Karakteristična crnog humora, privlači pažnju M. Ferrerija i surađuje na scenarijima njegovih najuspjelijih španj. projekata (Stančić, 1958; Kolica, 1960); u sl. stilu radi i na više Ferrerijevih tal. i franc. filmova (npr. Bračna postelja, 1963; Žena-majmun, 1964; Svadbeni marš, 1966; Harem, 1967; Audijencija, 1971; Veliko žderanje, 1973; Ne diraj bijelu ženu, 1975; Posljednja žena, 1976; Zdravo, muškarčino, 1978; Ala su dobri ovi bijelci!, 1987). Pišući za vodeće španj. sineaste, u filmovima L. G. Berlange ustraje na produbljenijoj psihol. analizi i karakterizaciji likova (npr. Plácido, 1961; Krvnik, 1963; Piranje, 1967; Živjeli mladenci!, 1969; Prirodna veličina, 1973; Nacionalni lav, 1978; Nacionalno nasljeđe, 1980; Nacional III, 1983; Stado, 1985), dok se u onima C. Saure — više ili manje otvoreno — prihvaća soc. i polit. tematike (Peppermint frappé, 1967; La Madriguera, 1969; Vrt užitaka, 1970; Ana među vukovima, 1973; Rođakinja Angélica, 1974). Tokom cijele karijere i dalje je povremeno radio u Italiji (npr. Mafijaš, 1962, A. Lattuade).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

AZCONA, Rafael. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/azcona-rafael>.