AXELROD, George

traži dalje ...

AXELROD, George, am. dramatičar, scenarist i redatelj (New York, 9. VI 1922). Prije dolaska na film uspješno se okušao pišući za radio i televiziju, a potom i kao kaz. pisac. Uspjeh njegova komada Sedam godina vjernosti (Seven Years Itch) zainteresirao je hollywoodske producente koji su ekranizirali tri njegova najpopularnija kaz. djela: prvijenac Sedam godina vjernosti (B. Wilder, 1955), za koji je A. sam napisao scenarij, zatim Žudnja za muškarcem (F. Tashlin, 1957) i Doviđenja, Charlie (V. Minnelli, 1964). A. se pokazao i uspješnim adaptatorom tuđih lit. predložaka, posebice pišući, prema pripovijetki T. Capotea, scenarij za film Doručak kod Tiffanyja (1961) B. Edwardsa. Temeljna Axelrodova tema je borba spolova, pri čemu njegov odnos prema ženskim likovima varira između divljenja i ženomrstva. A. je sâm režirao dva filma, od kojih je farsa Gospode, voli patku (Lord Love a Duck, 1966) mnogo osobniji projekt od komedije Tajni život američke supruge (The Secret Life of an American Wife, 1968). Objavio memoare Gdje li sam sada kad se trebam? (Where Am I Now When I Need Me?, 1971).

Ostali važniji filmovi (kao scenarist): Razvod pa šta! (M. Robson, 1954); Autobusna stanica (J. Logan, 1956); Kandidat iz Mandžurije (J. Frankenheimer, 1962); Pariz kad cvrči (R. Quine, 1964); Kako ubiti svoju ženu? (R. Quine, 1965); Dama koja nestaje (A. Page, 1979).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

AXELROD, George. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/axelrod-george>.