AUGUST, Joseph H.

traži dalje ...

AUGUST, Joseph H., am. snimatelj (Idaho Springs, Colorado, 26. IV 1890 — Hollywood, 25. IX 1947). Član A.S.C. Diplomirao na Colorado School of Mines. Na film dolazi 1911. kao asistent snimatelja u filmovima Th. H. Incea. Nakon samo godinu dana postaje samostalnim snimateljem u kompaniji Ince Productions, za koju snima brojne vesterne s W. S. Hartom u gl. ulozi; snimio je i Hartov posljednji film Korov (K. Baggott, 1925), u kojem je ostvario tako realist. eksterijerne sekvence da se doimlju kao da potječu iz nekoga dokum. filma. Kasnije je i gl. snimatelj u filmu Voljeni grubijan (1927) A. Croslanda, kojeg mnogi smatraju jednim od vizualno najekspresivnijih am. filmova. Poslije radi za MGM, Fox, RKO i dr. producentske kuće. God. 1918. među osnivačima je → A.S.C. U razdoblju zv. filma najčešće surađuje s J. Fordom, za kojega od 1925. do 1945. snima 11 filmova. U Fordovim filmovima, osobito u Potkazivaču (1935), Plugu i zvijezdama (1937) te Žrtvovanima (1945), A. većinom inzistira na svjetlu kao sredstvu uzbudljiva vizualnog efekta, a manje na realističnosti prizora i poštivanju izvora i jačine svjetla. Takav postupak ponekad rezultira vizualno bogatim sekvencama, kao, uz Fordova djela, u filmovima W. Dieterlea Zvonar crkve Notre-Dame (1940) i Portret Jennie (1948); za snimanja potonjeg, A. je preminuo.

Ostali važniji filmovi: Čovjekov dvorac (F. Borzage, 1933); Nema veće slave (F. Borzage, 1934); Dvadeseto stoljeće (H. Hawks, 1934); Cijeli grad priča (J. Ford, 1935); Sylvia Scarlett (G. Cukor, 1936); Marija, škotska kraljica Q. Ford, 1936); Vjenčanje s preprekama (G. Stevens, 1937).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

AUGUST, Joseph H.. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/august-joseph-h>.