ARRABAL, Fernando

traži dalje ...

ARRABAL, Fernando, franc. dramski pisac, scenarist i redatelj (Melilla, 11. VIII 1932). Španjolac podrijetlom, dugo živi u progonstvu u Francuskoj. Režirao je tri filma, koji se odlikuju radikalnošću vizualnih, verbalnih i zv. efekata, fantazmagoričnim prizorima i snažnim poetskim evokacijama španj. povijesti i španj. kulture, pa su izvršili stanovit utjecaj na dio novije franc. filmske produkcije.

Filmovi: Viva la muerte! (1970); Bit ću kao ludi konj (J'irai comme un cheval fou, 1973); Stablo Guernike (L'arbre de Guernica, 1975).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ARRABAL, Fernando. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/arrabal-fernando>.