ARMIÑÁN, Jaime de

traži dalje ...

ARMIÑÁN, Jaime de, španj. redatelj, scenarist, producent i pisac (Madrid, 1927). Kao već ugledan dramatičar počinje se 60-ih godina baviti film. i posebno tv-scenaristikom. Režira od 1969. Značajno mjesto u suvremenoj španj. kinematografiji stječe lucidnim analizama položaja žene u španj. društvu Draga moja gospođice (Mi querida señorita, 1971) i U službi španjolske žene (Al servicio de la mujer española, 1978), kao i antimilitarističkom satirom Škola za generale (¡Mi general!, 1987). Od 1980. bavi se i producenturom (u okviru tvrtke koju je suosnovao sa → T. Escamillom).

Ostali važniji filmovi: Ljubav kapetana Branda (El amor del capitán Brando, 1974); Bok, tata! (¡Jo, papá!, 1975); Nikad nije kasno (Nunca es tarde, 1977); Gnijezdo (El nido, 1980); U rujnu (En septiembre, 1982); Stico (1984).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ARMIÑÁN, Jaime de. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/arminan-jaime-de>.