ARANDA, Vicente

traži dalje ...

ARANDA, Vicente, španj. redatelj (Barcelona, 1926). Nakon školovanja na dulje vrijeme odlazi u Venezuelu. Filmom se počinje baviti po povratku (60-ih godina). Jedan je od osnivača i vodećih sineasta tzv. Barcelonske škole, koju karakterizira estetizam blizak tal. → kaligrafizmu (npr. Svijetla budućnost — Brillante porvenir, 1965; Fata morgana, 1966). Nakon duljeg bavljenja komerc., žanrovskim filmom — horrorom, komedijom i erotskim (npr. Okrutne — Las crueles, 1969; Krvava nevjesta — La novia ensangrentada, 1972; Clara je nagrada — Clara es el precio, 1974; Promjena spola — Cambio de sexo, 1977), od poč. 80-ih godina okreće se soc. i polit. tematici (Djevojka sa zlatnim gaćicama — La muchacha de las bragas de oro, 1980; Umorstvo u Centralnom komitetu — Assesinato en el Comité Central, 1982; Plavokosa Fanny — Fanny Pelopaja, 1984; Vrijeme tišine — Tiempo de silencio 1986; El Lute — El Lute camina o reviente, 1987; El Lute II — El Lute II /Mañana seré libre/, 1989; Ako ti kažu da sam pao... — Si te dicen que caí..., 1990), svrstavši se među vodeće, i u inozemstvu najcjenjenije suvremene španj. sineaste.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ARANDA, Vicente. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/aranda-vicente>.