ANDREW, J. Dudley

traži dalje ...

ANDREW, J. Dudley, am. teoretičar (Evansville, Indiana, 28. VII 1945). Profesor i šef film. odsjeka na sveučilištu Iowa. Prvi proučavatelj povijesti film. teorijâ u SAD. Primjenjujući metodu koju sam naziva »aristotelovskom«, promatra svako pojedinačno učenje o filmu s četiri aspekta: sirovi materijal, metode i tehnika, oblici i okviri, svrha i vrijednost. Uspoređuje realist. teorijsku tradiciju (S. Kracauer, A. Bazin) s formativnim usmjerenjem (H. Münsterberg, R. Arnheim, S. M. Ejzenštejn, B. Balász) i postavlja najnovija proučavanja medija (J. Mitry, Ch. Metz, A. Ayfre, H. Agel) u kontekst širih kult. strujanja: psihologije Gestalta, rus. formalizma, neokantizma, egzistencijalizma pa i strukturalizma, naglašavajući suprotnosti između fenomenologije i semiologije filma (u djelu Glavne filmske teorije — The Major Film Theories, 1976).

Ostali značajniji radovi: André Bazin (1973); Semiologija i film: rasprava o Metzu (Semiology and Film: A Discussion of Metz, 1975); Filmska analiza ili filmska terapija: poći dalje od semiotike (Film Analysis or Film Therapy: To Step Beyond Semiotics, 1977).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ANDREW, J. Dudley. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/andrew-j-dudley>.