AMATO, Giuseppe

traži dalje ...

AMATO, Giuseppe, tal. producent, redatelj i scenarist (Napulj, 24. VIII 1899 — Rim, 3. II 1964). Još kao dječak 1913. postaje film. glumac, a kasnije i asistent redatelja, ali se uskoro prvenstveno okreće poslovno-financ. vidu filma; najprije radi u distribuciji, a od 1932. kao producent. U tom svojstvu, isprva favorizira komično-sentimentalne filmove, a njegov utjecaj na tal. film osobito osnažuje poslije 1943, kada pomaže afirmaciju mnogih neorealist. redatelja, među kojima i A. Blasettija i V. De Sike. Usporedo sa svojom producentskom djelatnošću, A. se povremeno upušta u manje značajnu red. i koscenar. djelatnost.

Važniji filmovi (kao producent): Pet prema nula (M. Bonnard, 1932); Trorogi šešir (M. Camerini, 1934); Velika skladišta (M. Camerini, 1939); Lakrdijaševa večera (A. Blasetti, 1941); Četiri koraka u oblacima (A. Blasetti, 1942); Franjo Asiški, božji lakrdijaš (R. Rossellini, 1950); Sutra je prekasno (L. Moguy, 1950); Pariz je uvijek Pariz (L. Emmer, 1951); Don Camillo (J. Duvivier, 1951); Umberto D (V. de Sica, 1952); Pakao u gradu (R. Castellani, 1958); Slatki život (F. Fellini, 1960).

Važniji filmovi (kao redatelj): Ali moja ljubav ne umire (Ma l'amor mio non muore, 1938); Čarolija (Malia, 1945); Zabranjene žene (Donne proibite, 1953); Posljednjih pet minuta (Gli ultimi cinque minuti, 1955); Smrt bandita (Morte di un bandito, 1961).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

AMATO, Giuseppe. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/amato-giuseppe>.