ALTMAN, Robert

traži dalje ...

ALTMAN, Robert, am. redatelj, scenarist i producent (Kansas City, Missouri, 20. II 1925). Pohađao isusovačke škole; od 1943. sudjeluje u II svj. ratu kao pilot bombardera na Pacifiku. Nakon rata studira tehniku na sveučilištu Missouri. Potom radi kao novinar, a piše i objavljuje i priče. God. 1948. s G. W. Georgeom piše sinopsis za film Tjelohranitelj R. Fleisehera. Od 1949. do 1955. u rodnom Kansas Cityju režira reklame i namjenske dokum. filmove. Kao redatelj igr. filma debitira 1955. djelom Delinkventi (The Delinquents), kojim ne pobuđuje veću pozornost kritike, kao ni idućim kompilacijskim filmom Priča o Jamesu Deanu (The James Dean Story, 1957, suredatelj s G. W. Georgeom), no na temelju kojega ga A. Hitchcock angažira u svojoj tv-seriji Alfred Hitchcock Vam predstavlja (The Alfred Hitchcock Hour, 1962—65). Od 1957. do 1967. režira pojedine epizode i u serijama Bonanza, Lude dvadesete (Roaring Twenties) i Autobusna stanica (Bus Stop). Filmu se vraća 1968, i nakon dva naslova osrednje vrijednosti — Odbrojavanja (Countdown, 1968), s tematikom o osvajanju Mjeseca, i morbidne psihol. drame Toga hladnog dana u parku (That Cold Day in the Park, 1969) — djelom M. A. S. H. (1970) postiže izvanredan uspjeh kod kritike (Grand Prix u Cannesu) i publike. Štoviše, taj crnohumorni film o ratu u Koreji, s aluzijama na am. ekspanzionizam općenito, postaje hollywoodskim obrascem tržišnog eksploatiranja, ali i kritičkog odnosa prema aktualnom ratu u Vijetnamu; istodobno, velik dio kritike proglašava Altmana najeminentnijim predstavnikom modernoga am. filma. Iste godine režira ekscentričnu komediju Brewster McCloud, a zatim se usmjeruje prema žanrovskom filmu; u slijedećih pet godina, uz smušen pokušaj usvajanja bergmanovskog intimizma (Priviđenja — Images, 1972, u Vel. Britaniji) i psihol. film o kockarima (Californijski poker — California Split, 1974), režira tri žanrovski jasno profilirana djela: vestern Kockar i bludnica (McCabe and Mrs. Miller, 1971), detektivski film Privatni detektiv (The Long Goodbye, 1973, prema romanu R. Chandlera) i gangsterski film Svi smo mi lopovi (Thieves Like Us, 1974), u kojem oživljava razdoblje ekon. krize 30-ih godina. Iako se u tim djelima pridržava konvencija žanra (što im daje dramaturšku čvrstoću), A. obilno unosi i značajke svojega svjetonazora i stila: sklonost prema razaranju am. mitova, usporavanje akcije naglašavanjem ugođaja i psihol. razrađivanjem likova, kao i forsiranje slučajnosti, čime se razbija kauzalitet naracije. Vrhunac Altmanove red. karijere predstavlja film Nashville (1975), vivisekcija svijeta country-glazbe i reakcionarnoga polit. konteksta uz koji ona prianja; završna scena nemotiviranog ubojstva na koncertu protumačena je od kritike kao poanta liberalističkih stavova dijela hollywoodske produkcije i evropski orijentirane istočnoobalne am. inteligencije ranih 70-ih godina. Nakon toga filma slijedi stanovita stagnacija u njegovu stvaralaštvu, upadanje u vlastiti manirizam, no ni Altmanovim daljnjim ostvarenjima ne može se odreći kritički odnos, često obojen sarkazmom, prema am. prošlosti i suvremenosti.

Ostali filmovi (kao redatelj): Buffalo Bili i Indijanci (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson, 1976); Tri žene (Three Women, 1977); Svadba (A Wedding, 1978); Idealan par (A Perfect Couple, 1979); Kvintet (Quintet, 1979); Popaj (Popeye, 1980); Zdravlje (Health, 1982, snimljen 1980); Jimmy Dean, vrati se (Come back to the Five & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean, 1982).

Filmovi (kao producent): Dobrodošli u Los Angeles (A. Rudolph, 1977); Mačka je vidjela ubojicu (R. Benton, 1977); Sjeti se mog imena (A. Rudolph, 1978); Bogata djeca (R. M. Young, 1979).

LIT.: C. Kirk McClelland, On Making a Movie, »Brewster McCloud«, New York 1971; R. Reed (urednik), Robert Altman, Washington 1975; M. Marchesini/G. Castelli, Robert Altman, Milano 1976; E. Magrelli, Altman, Firenze 1977; D. Jacobs, Hollywood Renaissance, South Brunswick/New York/London 1977; J. M. Cass, Robert Altman: American Innovator, New York 1978; P. W. Jansen/W. Schüte, Robert Altman, München 1981; A. Karp, The Films of Robert Altman, New Jersey 1981.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ALTMAN, Robert. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/altman-robert>.