ADDINSELL, Richard

traži dalje ...

ADDINSELL, Richard, brit. skladatelj (London, 13. I 1904 — London, 15. XI 1977). Studirao je pravo u Oxfordu, a zatim glazbu na Royal College of Music u Londonu; usavršavao se u Beču i Berlinu. Skladao je najviše scensku glazbu, songove, te muziku za revije i za radio. Karijeru film. kompozitora započeo je 1933, radeći za am. kompaniju RKO. Međunar. ugled stekao je Varšavskim koncertom za glasovir i orkestar koji je skladao kao sastavni dio glazbe za ratni film Opasna mjesečina (1941) B. D. Hursta; za to je djelo dobio odlikovanje polj. izbjegličke vlade.

Ostali važniji filmovi: Vatra nad Engleskom (W. K. Howard, 1937); Zbogom, gospodine Chips (S. Wood, 1939); Plinske svjetiljke (Th. Dickinson, 1940); Radostan duh (D. Lean, Dnevnik za Timothyja (H. Jennings, 1946); U znaku jednoroga (A. Hitchcock, 1949); Crna ruža (H. Hathaway, 1950); Božićna pjesma (B. D. Hurst, 1951); Encore (H. French, P. Jackson i A. Pelissier, 1952); Beau Brummel (C. Bernhardt, 1954); Princ i plesačica (L. Olivier, 1957); Priča o dva grada (R. Thomas, 1958); Rimsko proljeće gospođe Stone (J. Quintero, 1961); Valcer toreadora (J. Guillermin, 1962); Macbeth (G. Schaefer, 1963); Život na vrhu (T. Kotcheff, 1965).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ADDINSELL, Richard. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/addinsell-richard>.