ABOU SEIF, Salah

traži dalje ...

ABOU SEIF, Salah, egip. redatelj (Kairo, 10. V 1915). Isprva komercijalist u tekstilnoj industriji. Amaterski se bavi film. kritikom, kao i kratkometr. i dokum. filmom. God. 1946. počinje se profesionalno baviti igr. filmom. Najčešće snima adaptacije knjiž. djelâ. U njegovim prvim filmovima ogleda se snažan utjecaj tal. neorealizma. Odlikuje se spretnim povezivanjem komičnih i melodramatskih elemenata. Od 60-ih godina snima uglavnom djela soc. i polit. tematike, postavši ubrzo vodećim egip. redateljem, jednim od rijetkih koji su poznati i izvan domovine. Profesor je na Kinematografskom institutu u Kairu.

Filmovi: Pustolovine Antara i Able (Mug-Lamarat Antar wa Abla, 1945); Uvijek u mom srcu (Daiman fi qualbi, 1946); Kobac (Essakir, 1950); Meštar Hasan (Osta Hassan, 1952); Raya i Sekina (Raya wa Sekina, 1953); Čudovište (El wahch, 1954); Pijavica (La sangsue, 1956); Ljudeskara (El tetehwa, 1957); Sjaj ljubavi (Haza howa el hob, 1958); Početak i kraj (Bidaya wa nihaya, 1960); Pismo nepoznate (Rissa men imraa maghoula, 1961); Kairo 30 (A1 Qahira 30, 1966); Slučaj 68 (A1 qadhia 68, 1968); Neka bol (Shey a min al azab, 1969); Zora islama (Fajr el Islam, 1970); Hamam u Malatiliju/Egipatska tragedija (Hammam el Malatili, 1973); Al Qadissia (1982).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ABOU SEIF, Salah. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/abou-seif-salah>.