A- i B-NAMOT

traži dalje ...

A- i B-NAMOT, način konfekcioniranja 16 mm film. vrpce, koji je nastao kad se vrpci dodatkom zvuka oduzeo jedan red perforacija, kao što se oduzeo i jedan red zubaca svim strojevima kroz koje ona prolazi (npr. kamera, projektor, montažni stol itd.). A-namot i B-namot razlikuju se na slijedeći način: rolu, namotanu na taj način da je emulzija na unutarnjoj strani, treba uhvatiti tako da se odmotava u smjeru kazaljke sata, pa ako se perforacija nalazi s naše lijeve strane, radi se o A-namotu, a ako je s desne, o B-namotu. U kameru se može uložiti samo rola koja je namotana na B-način, a ona što je prošla kroz kameru uvijek je namotana na A-način.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

A- i B-NAMOT. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/a-i-b-namot>.