BRITISH FILM INSTITUTE, The

traži dalje ...

BRITISH FILM INSTITUTE, The, akr. BFI, institut osnovan 1933. na preporuku Komisije za nastavni i kulturni film Ministarstva prosvjete sa zadaćom da »ohrabruje razvoj filmske umjetnosti i unapređuje korištenje filmova kao svjedočanstva suvremenog života«. Ugledom na War Office Film Library (osnovana 1919), unutar Instituta je utemeljena National Film Library (od 1955. National Film Archive, akr. NFA) u svrhu skupljanja i čuvanja »najboljih filmova prošlosti i sadašnjosti«, posebno onih »koji su pobudili neznatan komercijalni interes publike«, te eksp. i avangardnih djela. Od samog početka djelatnost se Instituta usredotočila na tri osnovna smjera: (1) arhivsku djelatnost na skupljanju, posebno konzerviranju najboljih kopija filmova koje izabire komisija, sastavljena od najistaknutijih stručnjaka za povijest i estetiku filma, kao i predstavnika društv. i polit. aktivnosti (na dobrovoljnoj osnovi); (2) stvaranje informativnoga i dokumentacijskog odjela s knjižnicom, katalogom filmova i kartotekama film. ličnosti; (3) stvaranje zbirke knjiga snimanja i scenarija, rukopisa i fotografija, reklamnih materijala i plakata, izrezaka iz tiska o film. autorima i njihovim djelima. Opsežna nakladna djelatnost Instituta počela je izdavanjem biltena »Critic's Choice« u kojem su objavljivani autoritativni prikazi filmova s tekućeg repertoara i podaci o distribuciji radi istraživanja utjecaja na film. gledaoca, a nastavljena je izdavanjem jednoga od najozbiljnijih film. časopisa u svijetu → Sight and Sound«, kao i izdavanjem važne publikacije »The Monthly Film Bulletin«, koja donosi sve filmografske podatke o svim dugometr. filmovima, prikazanima u Vel. Britaniji, te o izabranim kratkometr. filmovima; osim podataka o autorima i njihovim suradnicima, tu se nalaze i sinopsisi, kritički prikazi i podaci o prijemu kod publike. God. 1952. u sklopu Instituta u Londonu je (značajnom retrospektivom »60 godina filma«) otvoren kinematograf National Film Theatre; uz to su u posljednje vrijeme otvorene dvorane i u dr. velikim gradovima Vel. Britanije (Regional Film Theatres). Institut obavlja autorski legaliziranu distribuciju nekoliko stotina film. naslova: klasičnih, filmova o umjetnosti i povijesti te dokum. i eksp. filmova, koje prikazuje u suradnji s Britanskim filmskim vijećem (British Film Council), kino-klubovima (Film Societies) i Društvom za znanstveni film (Scientific Film Association). Institut financira snimanje avangardnih i eksp. filmova. Djelatnost Instituta financiraju Ministarstvo prosvjete (dvije trećine sredstava), film. industrija (u posljednje vrijeme i BBC) i članske uplate. Članovi BFI imaju besplatan ulaz na sve manifestacije u BFI i primaju besplatno sve publikacije i časopise. NFA je član Međunarodne federacije filmskih arhiva od njena osnivanja 1938.

LIT.: W. Ashley, The Cinema and the Public, London 1934; I. Butler, To Encourage the Art of the Film: The Story of the BFI, London 1971.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

BRITISH FILM INSTITUTE, The. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/728>.