BJÖRK, Anita

traži dalje ...

BJÖRK, Anita, šved. glumica (Tällberg, 25. IV 1923). Prvenstveno kaz. glumica, jedna od nositeljica ženskog repertoara Kraljevskoga dramskog kazališta u Stockholmu. Istaknuto mjesto u povijesti film. umjetnosti stekla je ulogom u Gospođici Juliji (1950) A. Sjöberga; njezina interpretacija Strindbergove tragične junakinje, frustrirane plemićke kćeri zaljubljene u slugu, smatra se jednom od najdojmljivijih ženskih uloga sveukupnoga svjetskog filma; ovom ulogom najavljuje psihološki složene Bergmanove junakinje.

U ostalim svojim ulogama u šved., njem. i am. filmovima nije dosegla izražajnu snagu te interpretacije.

Ostale važnije uloge: Put u raj (A. Sjöberg, .1942); Žena bez lica (G. Molander, 1947); Razišli kvartet (G. Molander, 1950); Žene čekaju (I. Bergman, 1952); Ljudi noći (N. Johnson, 1954); Pjesma o grimiznom cvijetu (G. Molander, 1956); Bračni život (A. Henrikson, 1957); Oblaci nad Hellestom (R. Hussberg, 1958); Nasilje na trgu (L. Bercovici, 1961); Ljubavni par (M. Zetterling, 1964); Pobuna u Adålenu (B. Widerberg, 1969).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

BJÖRK, Anita. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 5.3.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/558>.