AFRIĆ, Vjekoslav

traži dalje ...

AFRIĆ, Vjekoslav, glumac i redatelj (Hvar, 26. VIII 1906 — Split, 28. VII 1980). Po završetku Državne glumačke škole u Zagrebu 1927, glumi u Splitu, Sarajevu i Beogradu, a od 1930. u Zagrebu, gdje tumači ponajviše klas. likove (Hamleta, Raskoljnikova, kneza Miškina i dr.) Od 1942. u partizanima: organizira kaz. djelatnost, te recitira, glumi i režira; pridonio je očuvanju jedinog teksta Goranove Jame. Poslije oslobođenja jedan je od začetnika nove jugosl. kinematografije. Najprije glumi u sovjetsko-jugosl. koprodukciji U planinama Jugoslavije (A. Room, 1946), a film. glumi vraća se i kasnije u filmovima Major Bauk (N. Popović, 1951) i Ubica na odsustvu (B. Bošković, 1965). Prema vlastitu scenariju režira prvi poslijeratni jugosl. dugometražni igr. film Slavica (1947) s temom o borbi protiv tal. okupatora na moru; taj film o pothvatima i pogibiji mlade partizanke (u interpretaciji I. Kolesar) naišao je na velik odjek. Barba Žvane (1949) naslov je njegova drugog filma o hrabrom istarskom starcu-rodoljubu, koji pomaže NOB. Poslije trećeg filma Hoja! Lero! (1952), s temom iz daleke slavenske prošlosti, koji kritika nije tako povoljno ocijenila kao prethodna dva, A. napušta praktični film. rad i postaje jednim od osnivača Visoke filmske škole u Beogradu. Dobitnik je Nagrade AVNOJ-a (1973).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

AFRIĆ, Vjekoslav. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/36>.