KAMIŃSKA, Ida

traži dalje ...

KAMIŃSKA, Ida, polj. kazališna i film, glumica (Odesa, 4. IX 1899 — New York, 21. V 1980). Kći slavnih glumaca teatra na jidišu, već u dobi od 5 godina počinje nastupati u Kazalištu Kaminski u Varšavi. Nakon I svj. rata 3 godine provodi na turneji po SSSR-u, a po povratku u Varšavu osniva Teatar Ide Kamenske, i kojem mnoge komade sâma i režira. Od sredine 20-ih do sredine 30-ih godina igra u brojnim polj. filmovima. Drugi svj. rat provodi u SSSR-u, a po povratku u Poljsku nastupa u Židovskome državnom kazalištu u Varšavi. Za turneje te kuće po SAD 1967. traži polit. azil, a kasnije emigrira u Izrael. Svoju najznačajniju film. ulogu (žrtve antisemitizma) ostvarila je u Oscarom nagrađenom filmu Trgovina na korzu (1965) J. Kadára i E. Klosa. Nastupila je i u prvome am. filmu J. Kadára Anđeo Levine (1970).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KAMIŃSKA, Ida. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/2579>.