KAMENKA, Alexandre

traži dalje ...

KAMENKA, Alexandre, franc. producent ukr. podrijetla (Odesa, 18. V 1888 — Pariz, 3. XII 1969). Diplomiravši na sveučilištu u Petrogradu (danas Lenjingrad) postaje kaz. glumcem, a poslije rukovodi glum. školom u istom gradu. U Francuskoj od 1918. God. 1920. suosnivač je produkcije kuće Les Films Albatros, u kojoj isprva proizvodi uglavnom filmove rus. emigranata (V. Tourjansky, I. Mosjoukine, A. Wolkoff i dr.). Sredinom 20-ih godina producent je više zapaženih ostvarenja franc. filmske avangarde, a i u zv. periodu potpisao je nekoliko značajnih filmova. Sa G. Lacombeom korežirao je film Nevidljiva žena (La femme invisible, 1934). God. 1938. prekida producentsku djelatnost, da bi je nastavio tek 1946. u okviru novog poduzeća Les Films Alkam. Bio je počasni predsjednik Francuske kinoteke i potpredsjednik visoke film. škole IDHEC.

I njegov sin Sacha Kamenka bio je film. producent.

Važniji filmovi: Objava (J. Epstein, 1924); Mongolski lav (J. Epstein, 1925); Pokojni Mathias Pascal (M. L’Herbier, 1925); Pustolovine Roberta Macairea (J. Epstein, 1925); Carmen (J. Feyder, 1926); Talijanski slamnati šešir (J. Clair, 1927); Dvoje stidljivih (R. Clair, 1928); Cagliostro (R. Oswald, 1929); Na dnu (J. Renoir, 1936); Braća Bouquinquanl (L. Daquin, 1947).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KAMENKA, Alexandre. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 5.3.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/2576>.