KALIGRAFIZAM

traži dalje ...

KALIGRAFIZAM, naziv za formalističke tendencije u tal. filmu ranih 40-ih godina, koje nastaju kao reakcija na glorificiranje fašizma i eskapističke zab. filmove (→ bijeli telefoni). Gl. predstavnici kaligrafizma bili su Renato Castellani, Luigi Chiarini, Alberto Lattuada i Mario Soldati. Uglavnom su ekranizirali knjiž. djela iz XIX st., koja su im pružala mogućnost rafiniranoga, često stiliziranog oslikavanja realnosti i zanimljiva, često nefunkcionalna scenogr. i kostimogr. rješenja radi dobivanja profinjenih graf. struktura, te prikaz melankoličnih i samodestruktivnih likova. Paradigmatski primjer takvih tendencija i uzor svim kaligrafima bio je film »Mali staromodni svijet« (M. Soldati, 1940), snimljen po romanu tal. književnika A. Fogazzara. Ostvarenja redatelja-kaligrafa bila su veoma kultiviranog izraza, ali odviše literarna, usmjerena na traženje »čiste« umjetnosti, pa prema tome neprimjerena trenutku u kojem su nastajala. K. je odraz stanja građanskih intelektualaca, njihova bijega od stvarnosti fašizma, i po tome srodan hermetizmu u tal. poeziji. Da je kaligrafizam bio samo neka vrsta »unutrašnje emigracije« pred fašizmom, potvrđuje kasnije pristajanje svih istaknutijih kaligrafa uz neorealizam.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KALIGRAFIZAM. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 5.3.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/2565>.