KALAFATOVIĆ, Bogdan

traži dalje ...

KALAFATOVIĆ, Bogdan, film. kritičar i publicist (Beograd, 1940 — Beograd, 1. IX 1985). Diplomirao jugoslavistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Već kao student surađuje u film. rubrikama više listova. Stalni je suradnik »Književnih novina« 1966—70, a 1968—70. urednik film. rubrike i član redakcije. God. 1970—72. stalni je film. kritičar »Komunista«. Najveći broj radova objavio je u »Književnoj reči«, gdje se od 1973. redovito javlja film. kritikama, surađujući kontinuirano i u dr. filmskim i brojnim knjiž. časopisima širom Jugoslavije. Objavio je tematske zbornike Politika autorâ (Beograd 1982) i Filmski žanr (Beograd 1982) te izbor svojih kritika Znaci sa ekrana (Beograd 1984). Bavi se i prevodilaštvom.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

KALAFATOVIĆ, Bogdan. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/2562>.