GROLL, Gunter

traži dalje ...

GROLL, Gunter, njem. filmski teoretičar (5. VIII 1914 — 5. VI 1982). Autor djela Film, neotkrivena umjetnost (Film, die unentdeckte Kunst, 1937), jedan od najdosljednijih sljedbenika R. Arnheima. Film smatra specifičnošću koja se ne može dovesti u vezu s dr. izražajnim sredstvima, a pogotovo ne s književnošću i kazalištem; on je »slika i njena režija«. U svome antinaturalističkom učenju naglašava da kamera vidi svijet sasvim drugačije no čovjekovo oko, pa zato nije oruđe reprodukcije: predmet koji ona pokazuje nema dubinu i reljefnost, ograničen je okvirom, prikazan je iz određene perspektive i s promjenljivom veličinom, pa se stvaralačka funkcija redatelja iskazuje u selekciji svijeta posredstvom kadra, koji isključuje sve što je suvišno ili sporedno i daje odabranom najizrazitiji izgled. Sâm kadar je umj. tvorevina, dok je montaža samo jedno od izražajnih sredstava koja film posjeduje (uz ritam, pretapanja, zv. vrpcu i sl.). Za razliku od Arnheima, prihvaća zvuk, ali pod uvjetom da se on potčini slici, da dobije sažetu i »logičnu« funkciju, da »učini ritmove jasnijim, a formu življom«. Glumac treba biti nešto između »prirodnog tipa« i umjetnika: zadatak mu je da svojim uključenjem u sliku otkriva »stalno nove optičke mogućnosti«, jer »slika ima prevlast, a čovjek joj se, kao i predio, stavlja na raspolaganje«.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

GROLL, Gunter. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/2060>.