GEFF

traži dalje ...

GEFF, akr. od Genre Film Festival, film. akcija pokrenuta od članova Kino-kluba Zagreb razgovorima Anti-film i mi (T. Kobia) 1962, te potom bijenalnim susretima film. istraživača. U okvirima te akcije održana su 4 festivala s temama: Antifilm i nove tendencije u filmu (1963), Istraživanje filma i istraživanje pomoću filma (1965), Kibernetika i estetika (1967) i Seksualnost kao mogući put u novi humanizam (pripreman za 1969, održan poč. 1970). Festival pripremljen na temu Nepoznate energije i neidentificirana osjetila (1971) nije održan, a kasniji pokušaji oživljavanja GEFF-a nisu uspjeli.

Prve filmove u duhu GEFF-ovih tendencija snimio je Vladimir Petek (npr. Pastelno mračno). G. je potaknuo brojna film. istraživanja; osobito se ističu ona V. Peteka, Tomislava Gotovca, Zlatka Hajdlera, Mihovila Pansinija, Anđelka Habazina i Mirka Komosara. G. je film nastojao približiti avangardi »starih«: romanu toka svijesti, Gorgoni Josipa Vanište, novim tendencijama (Galerija suvremene umjetnosti), novoj glazbi (prvi Muzički biennale). Težio je prevladavanju »granica« filma, povezivanju amat. i profesionalnog filma, filma i dr. umjetnosti, umjetnosti i znanosti te integriranju filma u svakodnevni život. Vodili su ga M. Pansini (idejni začetnik), Zlatko Sudović, Dušan Makavejev, Dušan Stojanović uz suradnike (H. Dundović, K. Heidler, T. Kobia, V. Petek, N. Puhovski, M. Šamec i dr.), a ostvarili autori s raznih područja (s publikom kao aktivnim sudionikom). Susreti su imali projekcije filmova (retrospektive i informativne sekcije iz mnogih zemalja, selekciju, salon odbijenih, nagrađene filmove odabrane od svakog člana žirija posebno), različite izložbe, kaz. izvedbe, happenninge, glazb. i plesna ostvarenja, znanstvena predavanja, metaznanstvene i kontrakult. zamisli, razgovore o filmu, publicistiku (autorska djela te novine i knjige GEFF-a).

G. je okupljao istraživače na području filma (npr. K. Godina-Aćimović, M. Babac, Z. Bourek, B. Bubenik, N. Dragić, P. Đorđević, L. Galeta, Lj. Grlić, I. Hripko, N. Križnar, I. Lukas, I. Martinac, V. Mimica, V. Nakić, V. Rozman, N. Stojanović, D. Vukotić, L. Zafranović, Z. Žilnik), lik. umjetnosti (npr. J. Vaništa, A. Srnec, A. Mutnjaković, I. Picelj, V. Richter, R. Hollos, M. Arsovski, M. Popović), glazbe (npr. B. Sakač, M. Kelemen, B. Petrović, D. Rocco), plesnog pokreta (A. i V. Maletić), komunikacijâ (B. Makanec), seksologije (M. Košiček), filozofije (F. Ženko, D. Pejović), film. kritike (npr. B. Belan, S. Novaković, H. Turković, M. Hanzlovsky, R. Munitić, B. Tirnanić), pozivao astrologe (M. Dupor), sportaše, matematičare (V. Devidé), teologe i mnoge dr.

G. je možda bio proturječan u stavovima, ali mu je stalna bila znatiželja i traženje, nemir i pobuna protiv ustaljenosti i otuđenosti (česte teme filmova). To nije bio samo festival, već iznad svega stanje duha, međusobno traženje, sastajanje i djelovanje. Unio je živost u kult. život 60-ih godina i ostavio stanovitog traga u amat. filmu; blizak mu je po nekim značajkama Multimedijalni centar u Zagrebu (L. Galeta).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

GEFF. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 5.3.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/1908>.