FONOGRAM

traži dalje ...

FONOGRAM, zapis zvuka na nekoj podlozi. Na film. vrpci zapis zvuka može biti optički i magnetski. Optički zapis vrši se na principu osvjetljenja fotoemulzijskog sloja film. vrpce u zavisnosti o ritmu i intenzitetu zv. signala. Trag koji ostavlja optički zapis zvuka naziva se fotogram zvuka. Optički zapis može biti intenzitetski (longitudinalni) i transverzalni. Intenzitetski zapis postiže se polarizacijom svjetlosnog snopa Kerrovom ćelijom, kao longitudinalni zapis prolaskom svjetlosnog snopa kroz uski raspor između metalnih niti u elektromagn. polju. Transverzalni zapis zvuka dobiva se prolaskom svjetlosnog snopa kroz uski raspor sa zaslonom koji se pomiče u ritmu zv. signala i mijenja time širinu svjetlosnog traga na fotoemulzijskoj vrpci. Zbog većeg šuma svijetlih odn. prozirnih dijelova fotograma, primjenjuje se u procesu zapisivanja sistem za redukciju šuma u kojem dodatni pomični zaslon smanjuje svijetlu površinu oko fotograma. Optički zapis zvuka na istoj film. vrpci u kombinaciji sa slikovnim predstavlja zapis zvuka tipa → comopt. Magn. zapis se ostvaruje na analognom principu kao i optički intenzitetski (longitudinalni). Promjenom elektromagn. polja ovisnog o ritmu i intenzitetu zvuka ispred uskog raspora glave za snimanje, vrši se prolaskom vrpce magnetiziranje njenoga magn. sloja, i tako postiže trajno »uskladištenje« zv. signala. Magnetski se zapis briše neutralizacijom njegovog magnetizma, odn. demagnetizacijom pomoću posebne glave za brisanje. Trag magn. zapisa zvuka zove se magnetogram zvuka.

Zbog mnogih prednosti magnetski se zapis zvuka primjenjuje u fazama obrade zvuka na filmu, da bi na konačnoj film. vrpci bio zapisan optički, magnetski ili kombinirano kao → magopt. U fazama obrade zvuka na filmu (sinkronizacija, montaža) zvuk se zapisuje na magn. perforiranu vrpcu (tzv. magnetfilm) istih dimenzija kao film. vrpca sa slikom, radi postizanja pouzdanoga teh. sinkroniteta. U film. distribuciji zvuk može biti zapisan na posebnoj magn. vrpci odn. magnetfilmu kao → sepmag, ili u kombinaciji sa slikom na istoj filmskoj vrpci kao → commag. Jedna magn. vrpca može imati više tragova (kanala) zapisa zvuka. Separatni magn. zapis zvuka sa 2 traga naziva se sepdumag, s 3 traga septrimag, s 4 sepquadmag itd.

U obradi 16mm filma zvuk se obrađuje na magnetfilmu širine 16 mm kao sepmag ili sepdumag. U 35mm filmu sa 4 traga u cinemascope-tehnici zvuk se obrađuje na magnet-filmu širine 35 mm, također sa 4 traga kao sepquadmag. Obrada zvuka po Todd-AO sistemu vrši se na 35mm magnet-filmu sa 6 tragova, koji se u završnoj fazi presnime na film. vrpcu sa slikom kao commag. Zbog vrlo raširene primjene projektora s reprodukcijom optičkog zapisa zvuka, kao i jednokanalnom postavom zvučnika u kinodvoranama, na cinemascope film. vrpci sa 4 magn. traga usnimljen je dodatni trag s optičkim zapisom zvuka, kao zapis magopt, koji omogućava reprodukciju zvuka i u tim uvjetima.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

FONOGRAM. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/1757>.