DVOSTRUKA EKSPOZICIJA

traži dalje ...

DVOSTRUKA EKSPOZICIJA, postupak kod kojeg na jednom dijelu film. vrpce dolazi do višekratnog snimanja jednoga ili više prizora koji su vremenski ili prostorno odijeljeni; najšire, pripada području film. trika.

Najjednostavniji način postizanja dvostruke ekspozicije sastoji se u tome da se na cijelo polje film. sličice, u sukcesivnom slijedu, višekratno eksponiraju odvojeni prizori, što rezultira njihovim vizualnim preklapanjem.

Drugi način sastoji se u tome što se najprije eksponira jedan prizor na zaseban segment polja sličice, kod čega je ostatak polja sličice mehanički ili optički zaslonjen, da bi se tokom druge ekspozicije, na prethodno zaslonjeni dio polja slike, izvršilo snimanje narednog prizora. Tokom ove druge ekspozicije, onaj dio polja slike na kojem je prethodno izvršeno snimanje, mora se zatamniti. Na taj način u okviru jednog polja slike snimaju se dva ili više zasebnih prizora koji se vizualno ne miješaju.

Načelno, oba se postupka mogu provesti bilo da se višekratno snimanje vrši pomoću film. kamere bilo pomoću uređaja za kopiranje filma.

Pomoću dvostruke ekspozicije, variranjem snimaka koje nisu jednako oštre ili nisu snimljene u istim planovima ili ambijentima, u jednom trenutku mogu se predočiti stanja kao što su san, sjećanje, zamišljanje, zatim istovremenost radnji, privid fantastičnoga i sl. Na taj način dvostruka ekspozicija nadomješta pojedine montažne postupke.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

DVOSTRUKA EKSPOZICIJA. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/1481>.